Snel inzicht

Eenvoudig voldoen aan de informatieplicht.

Duidelijke uitleg

Heldere toelichtingen geen juridisch jargon.

Grip op de uitvoering

Plan iedere maatregel en krijg een melding

Wat is de toegevoegde waarde van deze tool?

Man zittend aan tafel

Voor wie is deze tool?

Jaarlijks energieverbruik
Ondernemers die jaarlijks meer energie verbruiken dan 50.000 kWh (inclusief de zelf opgewekte elektriciteit) en/of 25.000 m3 aardgas(equivalent) zijn verplicht om energie te besparen. Ook moet de overheid hierover worden geïnformeerd.

MKB-metaal en metalelektro
De tool is gericht op bedrijven in het MKB-metaal en metalelektro (de mkb-maakbedrijven en de technologische industrie). De basis voor de tool zijn dan ook de Erkende Maatregellijst (EML) met alle erkende energiebesparende maatregelen voor bedrijven in deze sectoren. De lijst met maatregelen is ook te vinden via Koninklijke Metaalunie en FME.

Man zittend aan tafel

Wat voegt de tool toe?

De tekst is versimpeld
Koninklijke Metaalunie en FME hebben de juridische tekst in begrijpelijke, soms technische, taal opgeschreven. Zodat gemakkelijk bepaalt kan worden welke maatregelen wanneer getroffen moeten worden.

Tijdwinst
De tool bepaalt aan het begin wat wel en wat niet relevant is. Hierdoor wordt minder tijd verloren met het invullen. Zijn er meerdere vestigingen? Bepaal dan per vestiging welke maatregel al zijn getroffen.

Planning en reminder
In de tool kan aangegeven worden welke maatregelen uitgevoerd gaan worden Per vestiging wordt een planning aangemaakt met een daaraan gekoppeld signaal als reminder.

Mensen die voor een groot gebouw staan

Wat levert de tool?

XML-Upload
Na het invullen van de tool is nog niet aan de informatieplicht voldaan. De tool levert wel een export (XML-bestand) waarmee eenvoudig alle informatie van alle vestigingen in één keer kan worden geüpload in het eLoket van RVO. Dat scheelt tijd bij het voldoen aan de wet; net zo handig!

Overzicht in PDF
Daarnaast levert de tool een handig overzicht van alle genomen en nog te nemen maatregelen per vestiging in een PDF. Hiermee kunnen verdere stappen worden gezet met energiebesparing. Maar de PDF’s zijn ook handig bij een gesprek met controleurs/ handhavers of andere instanties zoals de gemeente.

Iemand die aan het lassen is

Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze verplichting geldt voor alle bedrijven in Nederland. Deze verplichting kennen we al sinds 1993 in Nederland. Sinds 1 juli 2019 is hier een extra verplichting aan toegevoegd om bedrijven nog meer te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen, de informatieplicht.

Meer informatie over de wet